رصد عملکرد کاندیداها در فضای مجازی دشوار است

مشتاق– ستاد انتخابات و هیئت های بازرسی خراسان جنوبی در نظارت بر عملکرد کاندیداها در فضاهای سایبری و مجازی نمی تواند کاری انجام دهد و باید از مرکز کشور در این زمینه تصمیم گیری شود.
این مطلب را دبیر هیئت بازرسی ستاد انتخابات خراسان جنوبی روز گذشته در جلسه هیئت های بازرسی ستاد انتخابات استان مطرح کرد و گفت: رصد عملکرد کاندیداها در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مثل وایبر و تلگرام توسط ستاد استانی کاری بسیار دشوار است و برای کنترل عملکرد آن ها نمی توان کاری کرد و خود کاندیداها باید موضوعات و قانون را رعای …

اسکای نیوز

بک لینک