پایان رجزخوانی چنگیز جنگلی در تلگرام

مرد شرور معروف به «چنگیز جنگلی» که با انتشار فیلمی در تلگرام برای «شاه مازندران» رجزخوانی کرده بود در کلبه جنگلی خود دستگیر شد.

دانلود فیلم خارجی

خبر فرهنگیان