چطور امنیت تلگرام تان را تقویت کنید

چطور امنیت تلگرام تان را تقویت کنید
طی روزهای اخیر گزارش هایی حاکی از هک شدن حساب تعداد انبوهی از کاربران ایرانی در تلگرام منتشر شد، در صورتی که این خبر موضوع جدیدی نیست، اما ظاهرا و بر اساس اظهارات تلگرام با تقویت امنیت حساب ها توسط افراد می توان از آن جلوگیری کرد.
به گزارش ایسنا، رویترز اعلام کرده که هکرهای ایرانی توانسته اند به برخی از حساب های تلگرامی دسترسی پیدا کرده و ۱۵ میلیون شماره کاربران را شناسایی کنند که این بیشترین نفوذ در یک سیستم ارتباطی کدگذاری شده است. این موضوع البته خبر جدیدی نیست و در طول سال جاری اتفاق افتاده است.
ب …

چطور امنیت تلگرام تان را تقویت کنید

طی روزهای اخیر گزارش هایی حاکی از هک شدن حساب تعداد انبوهی از کاربران ایرانی در تلگرام منتشر شد، در صورتی که این خبر موضوع جدیدی نیست، اما ظاهرا و بر اساس اظهارات تلگرام با تقویت امنیت حساب ها توسط افراد می توان از آن جلوگیری کرد.
به گزارش ایسنا، رویترز اعلام کرده که هکرهای ایرانی توانسته اند به برخی از حساب های تلگرامی دسترسی پیدا کرده و ۱۵ میلیون شماره کاربران را شناسایی کنند که این بیشترین نفوذ در یک سیستم ارتباطی کدگذاری شده است. این موضوع البته خبر جدیدی نیست و در طول سال جاری اتفاق افتاده است.
ب …
چطور امنیت تلگرام تان را تقویت کنید

سیستم اطلاع رسانی