تلگرام چطور اطلاعات شما را فاش می کند؟

تلگرام چطور اطلاعات شما را فاش می کند؟
تلگرام که بیش از 100 میلیون کاربر دارد، به عنوان شبکه اجتماعی بدون امنیت شناخته شد و می تواند اطلاعات شخصی شما را افشا کند.

تلگرام چطور اطلاعات شما را فاش می کند؟

تلگرام که بیش از 100 میلیون کاربر دارد، به عنوان شبکه اجتماعی بدون امنیت شناخته شد و می تواند اطلاعات شخصی شما را افشا کند.
تلگرام چطور اطلاعات شما را فاش می کند؟

خرید بک لینک رنک 4

هنر

چطور قانون اجازه پرداخت حقوق 234 میلیونی می دهد؟

چطور قانون اجازه پرداخت حقوق 234 میلیونی می دهد؟
رئیس دیوان محاسبات که بازوی نظارتی مجلس است درباره پرداخت حقوقهای چند صد میلیونی روی آنتن زنده شبکه 2 به مردم توضیح داد.
به گزارش جماران، انتشار تصویر فیش حقوقی 234 میلیونی در تلگرام و شبکه های اجتماعی باعث شد تا در گفتگوی ویژه خبری دیشب، بحث این مسئله داغ شود.
این مسئله عنوان شد که چرا این فیشها در حال “رو شدن” است و چطور ممکن است کسی در یک ماه این همه حقوق بگیرد. دستور ویژه رئیس مجلس برای پیگیری این فیشهای نجومی باعث شد تا دیشب علی اصغر ملک محمدی کارشناس نظام پرداخت حقوق، به صورت حضوری در …

چطور قانون اجازه پرداخت حقوق 234 میلیونی می دهد؟

رئیس دیوان محاسبات که بازوی نظارتی مجلس است درباره پرداخت حقوقهای چند صد میلیونی روی آنتن زنده شبکه 2 به مردم توضیح داد.
به گزارش جماران، انتشار تصویر فیش حقوقی 234 میلیونی در تلگرام و شبکه های اجتماعی باعث شد تا در گفتگوی ویژه خبری دیشب، بحث این مسئله داغ شود.
این مسئله عنوان شد که چرا این فیشها در حال “رو شدن” است و چطور ممکن است کسی در یک ماه این همه حقوق بگیرد. دستور ویژه رئیس مجلس برای پیگیری این فیشهای نجومی باعث شد تا دیشب علی اصغر ملک محمدی کارشناس نظام پرداخت حقوق، به صورت حضوری در …
چطور قانون اجازه پرداخت حقوق 234 میلیونی می دهد؟

دانلود فیلم جدید