چطور سخنرانی کنیم

چطور سخنرانی کنیم
سخنرانی کردن در جمع اصلا کار ساده ای نیست. یک تپق ساده ی معمولی کافیست تا سوژه ی تلگرام شوید و تا سالها عکس تان دست به دست بچرخد. البته اگر خوش شانس تر باشید ممکن است، کسی از شما فیلم نگرفته باشد اما به قول دیالوگ زیبای شهرزاد، مگر جلوی لق لقه بافی مردم را می شود گرفت؟

چطور سخنرانی کنیم

سخنرانی کردن در جمع اصلا کار ساده ای نیست. یک تپق ساده ی معمولی کافیست تا سوژه ی تلگرام شوید و تا سالها عکس تان دست به دست بچرخد. البته اگر خوش شانس تر باشید ممکن است، کسی از شما فیلم نگرفته باشد اما به قول دیالوگ زیبای شهرزاد، مگر جلوی لق لقه بافی مردم را می شود گرفت؟
چطور سخنرانی کنیم

بک لینک رنک 5

میهن دانلود