چرا پیام های تلگرام سریع دست به دست و به باور عمومی تبدیل می شود!؟

خبرگزاری شبستان: این باور مبنای رفتار می شود و ملتی هم که رفتار آن بر اساس شایعات باشد، سبک زندگی درست و منطقی و عاقلانه ای نخواهد داشت و قضاوت های احتمالا نادرست نیز درباره اشخاص خواهد داشت.

دانلود نرم افزار