چرا تلگرام نرم افزار محبوبِ داعش است؟

چرا تلگرام نرم افزار محبوبِ داعش است؟
شهیدخبر(شهیدنیوز): 34 درصد ارتباطات اینترنتی گروه تروریستی داعش مبتنی بر تلگرام انجام می شود و امکانات امنیتی ویژه در آن باعث شده است تروریست ها براحتی بتوانند بدون مشخص شدن هویت خود، اطلاعات محرمانه را رد و بدل کنند.

چرا تلگرام نرم افزار محبوبِ داعش است؟

شهیدخبر(شهیدنیوز): 34 درصد ارتباطات اینترنتی گروه تروریستی داعش مبتنی بر تلگرام انجام می شود و امکانات امنیتی ویژه در آن باعث شده است تروریست ها براحتی بتوانند بدون مشخص شدن هویت خود، اطلاعات محرمانه را رد و بدل کنند.
چرا تلگرام نرم افزار محبوبِ داعش است؟

خرید بک لینک