چرا بعضی ها علاقه دارند که ایران شکست خورده باشد؟/ حقایقی درباره ایستادن روحانی کنار مجسمه آنتونیوس

ماجرای ایستادن حسن روحانی و میزبان ایتالیایی اش کنار مجسمه آنتونیوس، باعث شد تا چهره تازه ای از ماهیت رسانه های نو به بار بنشیند.

فرض کنید شما امروز یک کانال در تلگرام باز می کنید و در آن می نویسید: «سیاره ایبوسوروروس پر از موجوداتی به نام فوگویاشاماگابا است!»

فرقی نمی کند این گزاره را در یک کانال تلگرام بنویسید یا در روزنامه یا هر رسانه ای که بی رقیب و مدام فرصت سخن داشته باشد. چون گفته اید و تمام! اصلا فرصتی نیست که کسی بگوید اولی چیست و کجاست و دومی را از کجا آوردی! برای استناد بیشتر، …

تلگرام

صبحانه