چرا یاهو از گوگل شکست خورد؟

چرا یاهو از گوگل شکست خورد؟
پیام رسانی چون یاهو مسنجر که حالا دیگر به تاریخ سپرده شده زمانی در حد تلگرام و واتس اپ امروزی موفق و پیشرو بود و داشتن ایمیل در یاهو نمادی از اتصال به اینترنت و سواد آنلاین به حساب می آمد

چرا یاهو از گوگل شکست خورد؟

پیام رسانی چون یاهو مسنجر که حالا دیگر به تاریخ سپرده شده زمانی در حد تلگرام و واتس اپ امروزی موفق و پیشرو بود و داشتن ایمیل در یاهو نمادی از اتصال به اینترنت و سواد آنلاین به حساب می آمد
چرا یاهو از گوگل شکست خورد؟

مرکز فیلم