هر کشوری در رفع موانع مبادلات پولی با ایران پیشگام شود جای پای محکمی ایجاد می کند

هر کشوری در رفع موانع مبادلات پولی با ایران پیشگام شود جای پای محکمی ایجاد می کند
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه برای ایران رفع مشکل بانکی در اولویت است، در خصوص سفر اخیر به ۴ کشور اروپای گفت: باید موانع مبادلات پولی را رفع کنیم و هر کشوری که در این زمینه پیشگام شود، جای پای محکمی در منطقه برای خود ایجاد خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار بخش بازرگانی خبرگزاری تسنیم ، محسن جلال پور رئیس اتاق بازرگانی ایران در کانال تلگرام خود نوشت: سفر هیأت سیاسی و اقتصادی به چهار کشور لهستان، فنلاند، سوئد و لتونی با پرواز دیشب هیأت به تهران، پایان یافت. سفر من و دو نفر از همکاران، اما ادامه …

هر کشوری در رفع موانع مبادلات پولی با ایران پیشگام شود جای پای محکمی ایجاد می کند

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه برای ایران رفع مشکل بانکی در اولویت است، در خصوص سفر اخیر به ۴ کشور اروپای گفت: باید موانع مبادلات پولی را رفع کنیم و هر کشوری که در این زمینه پیشگام شود، جای پای محکمی در منطقه برای خود ایجاد خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار بخش بازرگانی خبرگزاری تسنیم ، محسن جلال پور رئیس اتاق بازرگانی ایران در کانال تلگرام خود نوشت: سفر هیأت سیاسی و اقتصادی به چهار کشور لهستان، فنلاند، سوئد و لتونی با پرواز دیشب هیأت به تهران، پایان یافت. سفر من و دو نفر از همکاران، اما ادامه …
هر کشوری در رفع موانع مبادلات پولی با ایران پیشگام شود جای پای محکمی ایجاد می کند

میهن دانلود