پیشکش آب سنگین ایرانی خدمت امریکایی ها با یک سوم قیمت واقعی!

پیشکش آب سنگین ایرانی خدمت امریکایی ها با یک سوم قیمت واقعی!
رجانیوز:  در حالیکه سید عباس عراقچی خبر از فروش 32 تُن آب سنگین به امریکا را در صفحه تلگرام خود داد به نظر می رسد دستگاه دیپلماسی دولت تدبیر و امید در راستای سیاست های اعتدالی برد – برد خویش، اینبار در شاهکاری دیگر آب سنگین های ایرانی را به کمتر از یک سوم قیمت واقعی خود به امریکایی ها هبه کرده اند.
به گزارش رجانیوز؛ سه روز قبل عراقچی رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام گفت:

پیش از نشست امروز کمیسیون مشترک ایران و ۱+۵ در وین اتریش قرارداد فروش آب سنگین اراک را با یک شرکت آمریکایی امضا کردیم. ۳ ماه در حال …

پیشکش آب سنگین ایرانی خدمت امریکایی ها با یک سوم قیمت واقعی!

رجانیوز:  در حالیکه سید عباس عراقچی خبر از فروش 32 تُن آب سنگین به امریکا را در صفحه تلگرام خود داد به نظر می رسد دستگاه دیپلماسی دولت تدبیر و امید در راستای سیاست های اعتدالی برد – برد خویش، اینبار در شاهکاری دیگر آب سنگین های ایرانی را به کمتر از یک سوم قیمت واقعی خود به امریکایی ها هبه کرده اند.
به گزارش رجانیوز؛ سه روز قبل عراقچی رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام گفت:

پیش از نشست امروز کمیسیون مشترک ایران و ۱+۵ در وین اتریش قرارداد فروش آب سنگین اراک را با یک شرکت آمریکایی امضا کردیم. ۳ ماه در حال …
پیشکش آب سنگین ایرانی خدمت امریکایی ها با یک سوم قیمت واقعی!

آپدیت نود32

سپهر نیوز