جشن گلریزان با حضور پیشکسوتان کشتی وهیئت پهلوانی در شاهین شهر

جشن گلریزان با حضور پیشکسوتان کشتی وهیئت پهلوانی در شاهین شهر
به گزارش شمال اصفهان ؛جشن گلریزان با حضور پیشکسوت کشتى ایران حاج محمد رضا طا لقانى و مسولین شاهین شهر وهیت پهلوانى و زورخانه اى شهر ستان برخوار حسین جوادیان و جمعیت بسیارى از مردم شاهین شهر و گز بر گزار شد.

.

.

این خبر را با دوستان در تلگرام به اشتراک بگذارید

بازگشت

جشن گلریزان با حضور پیشکسوتان کشتی وهیئت پهلوانی در شاهین شهر

به گزارش شمال اصفهان ؛جشن گلریزان با حضور پیشکسوت کشتى ایران حاج محمد رضا طا لقانى و مسولین شاهین شهر وهیت پهلوانى و زورخانه اى شهر ستان برخوار حسین جوادیان و جمعیت بسیارى از مردم شاهین شهر و گز بر گزار شد.

.

.

این خبر را با دوستان در تلگرام به اشتراک بگذارید

بازگشت
جشن گلریزان با حضور پیشکسوتان کشتی وهیئت پهلوانی در شاهین شهر

خرید رنک

روزنامه ایران