برگزاری دوره های آموزشی عکاسی مقدماتی و پیشرفته

برگزاری دوره های آموزشی عکاسی مقدماتی و پیشرفته
برگزاری دوره های آموزشی عکاسی مقدماتی و پیشرفته مدرس: مرتضی امین الرعایایی (عکاس مستند خبرگزاری ایرنا) شروع دوره ها از یکم تیرماه کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام از طریق تلگرام @aminoroayayi88
خبرگزاری پیام روزنه – سه شنبه 18 خرداد 1395 – اخبار شهرستان – تعداد بازدید: 5
« اولین کارگاه آموزشی برنامه ریزی کنکور 95 در زبرخان برگزار شد
صاعقه جان جوان 21 ساله نیشابوری را گرفت »
درج نظر

برگزاری دوره های آموزشی عکاسی مقدماتی و پیشرفته

برگزاری دوره های آموزشی عکاسی مقدماتی و پیشرفته مدرس: مرتضی امین الرعایایی (عکاس مستند خبرگزاری ایرنا) شروع دوره ها از یکم تیرماه کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام از طریق تلگرام @aminoroayayi88
خبرگزاری پیام روزنه – سه شنبه 18 خرداد 1395 – اخبار شهرستان – تعداد بازدید: 5
« اولین کارگاه آموزشی برنامه ریزی کنکور 95 در زبرخان برگزار شد
صاعقه جان جوان 21 ساله نیشابوری را گرفت »
درج نظر
برگزاری دوره های آموزشی عکاسی مقدماتی و پیشرفته

سپهر نیوز