پسر عاشق پیام های دختر مورد علاقه اش را هک کرد

پسر عاشق پیام های دختر مورد علاقه اش را هک کرد
روز نو :
پسر جوان که روش مناسبی برای یافتن همسر ایده آلش انتخاب نکرده بود، وقتی بعد از هک تلگرام دختر مورد علاقه اش سردی دستبند پلیس را دور دستانش حس کرد به گریه افتاد.
ماجرای اقدام خلافکارانه این هکر هنگامی فاش شد که دختر جوان از اتفاقات عجیب و غریب در تلگرام خود به ستوه آمد و با مراجعه به دادسرا از بازپرس و پلیس فتا برای حل مشکلش یاری خواست.
وی در شکایت خود مدعی شد که از چند روز قبل پیام های نامفهومی از سوی خط تلگرام او به آشنایان و دوستانش ارسال می شود در حالی که او این پیام ها را ننوشته است.
وی …

پسر عاشق پیام های دختر مورد علاقه اش را هک کرد

روز نو :
پسر جوان که روش مناسبی برای یافتن همسر ایده آلش انتخاب نکرده بود، وقتی بعد از هک تلگرام دختر مورد علاقه اش سردی دستبند پلیس را دور دستانش حس کرد به گریه افتاد.
ماجرای اقدام خلافکارانه این هکر هنگامی فاش شد که دختر جوان از اتفاقات عجیب و غریب در تلگرام خود به ستوه آمد و با مراجعه به دادسرا از بازپرس و پلیس فتا برای حل مشکلش یاری خواست.
وی در شکایت خود مدعی شد که از چند روز قبل پیام های نامفهومی از سوی خط تلگرام او به آشنایان و دوستانش ارسال می شود در حالی که او این پیام ها را ننوشته است.
وی …
پسر عاشق پیام های دختر مورد علاقه اش را هک کرد

خرم خبر