پیاده روی در آخرین ورهرام روز سال

گروه کوهنوردان زرتشتی در نظر دارد تا برنامه پیاده روی از آدریان تهران تا شاه ورهرام ایزد را در آخرین روز ورهرام ایزد سال برگزار کند.
این برنامه از ساعت 7 بامداد آدینه ورهرام ایزد واسفندماه برابر با چهاردهم اسفندماه از مقابل آدریان تهران آغاز خواهد شود و همکیشان تا شاه ورهرام ایزد همپای یکدیگر خواهند بود.
سرپرست این برنامه مهری منوچهری خواهد بود.
اوازم موردنیاز این برنامه کفش و لباس مناسب و راحت عنوان شده است.
برای اطلاع از اخبار گروه کوهنوردان زرتشتی میتوانید در کانال تلگرام گروه به آدرس : …

باشگاه خبری ورزشی

دانلود فیلم خارجی