چمران درگذشت پدر شعر انقلاب را تسلیت گفت

چمران درگذشت پدر شعر انقلاب را تسلیت گفت
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شورای اسلامی شهر تهران مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران در آغاز دویست و شصت و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران درگذشت حمید سبزواری، پدر شعر انقلاب را به مردم انقلابی به ویژه جامعه هنری و شاعران و خانواده این مرحوم تسلیت گفت.
وی در ادامه به نام گذاری کانالی خبری در شبکه مجازی تلگرام با عنوان و لوگوی شورای اسلامی شهر تهران اشاره و ضمن تکذیب ارتباط این گروه با شورای شهر تهران ،اعلام کرد: « پرتال خبری شورای اسلامی شهر تهران» و کانال خبری «شورا نیوز» که با مدیری …

چمران درگذشت پدر شعر انقلاب را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شورای اسلامی شهر تهران مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران در آغاز دویست و شصت و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران درگذشت حمید سبزواری، پدر شعر انقلاب را به مردم انقلابی به ویژه جامعه هنری و شاعران و خانواده این مرحوم تسلیت گفت.
وی در ادامه به نام گذاری کانالی خبری در شبکه مجازی تلگرام با عنوان و لوگوی شورای اسلامی شهر تهران اشاره و ضمن تکذیب ارتباط این گروه با شورای شهر تهران ،اعلام کرد: « پرتال خبری شورای اسلامی شهر تهران» و کانال خبری «شورا نیوز» که با مدیری …
چمران درگذشت پدر شعر انقلاب را تسلیت گفت

فیلم سریال آهنگ