دوستی تلگرامی و فرار شوم دختر بوشهری

نواجنوب: دختر ۱۸ساله پس از دوستی با پسری در تلگرام از بوشهر به تهران فرار کرد و گرفتار حادثه ای شوم شد.

پرس نیوز

یوزر نود 32