انگیزه و علت قتل ستایش چه بود؟

انگیزه و علت قتل ستایش چه بود؟
جانشین دادسرای زنان، خانواده و اطفال گفت: انگیزه و علت عمده قتل ستایش، در تلفن همراه این نوجوان بود. او عضو یکی از کانال های غیراخلاقی تلگرام بوده و روز فاجعه، چند فیلم را در همان کانال تماشا می کند، به واسطه نیازهای جنسی، چنان تصمیمی می گیرد.

انگیزه و علت قتل ستایش چه بود؟

جانشین دادسرای زنان، خانواده و اطفال گفت: انگیزه و علت عمده قتل ستایش، در تلفن همراه این نوجوان بود. او عضو یکی از کانال های غیراخلاقی تلگرام بوده و روز فاجعه، چند فیلم را در همان کانال تماشا می کند، به واسطه نیازهای جنسی، چنان تصمیمی می گیرد.
انگیزه و علت قتل ستایش چه بود؟

فروش بک لینک

دانلود فیلم جدید