وزیر ارتباطات:هنوز گامی برای انتقال سرور های تلگرام به داخل برنداشته ایم

وزیر ارتباطات:هنوز گامی برای انتقال سرور های تلگرام به داخل برنداشته ایم
محمد جواد رنجبر- در حالی که حدود 2 ماه از مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر لزوم انتقال اطلاعات کاربران ایرانی شبکه های اجتماعی مانند تلگرام به داخل کشور می گذرد، وزیر ارتباطات اعلام کرد که هنوز این موضوع به ما ابلاغ نشده است و در رابطه با این مصوبه گامی برنداشته ایم.
واعظی پنج شنبه گذشته در جریان سفر به مشهد مقدس و بهره برداری همزمان از مرکز تبادل ترافیک شبکه ملی اطلاعات در مشهد، شیراز و تبریز در نشستی خبری در پاسخ به سوال خراسان مبنی بر این که با توجه به گذشت حدود 2ماه از مصوبه شورای عالی فضای …

وزیر ارتباطات:هنوز گامی برای انتقال سرور های تلگرام به داخل برنداشته ایم

محمد جواد رنجبر- در حالی که حدود 2 ماه از مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر لزوم انتقال اطلاعات کاربران ایرانی شبکه های اجتماعی مانند تلگرام به داخل کشور می گذرد، وزیر ارتباطات اعلام کرد که هنوز این موضوع به ما ابلاغ نشده است و در رابطه با این مصوبه گامی برنداشته ایم.
واعظی پنج شنبه گذشته در جریان سفر به مشهد مقدس و بهره برداری همزمان از مرکز تبادل ترافیک شبکه ملی اطلاعات در مشهد، شیراز و تبریز در نشستی خبری در پاسخ به سوال خراسان مبنی بر این که با توجه به گذشت حدود 2ماه از مصوبه شورای عالی فضای …
وزیر ارتباطات:هنوز گامی برای انتقال سرور های تلگرام به داخل برنداشته ایم

عکس های جدید