خوشحالی وزیر بهداشت از اشراف مراجع بر حوزه سلامت

خوشحالی وزیر بهداشت از اشراف مراجع بر حوزه سلامت
دکتر هاشمی، وزیر بهداشت، پس از بازگشت از سفر قم و دیدار با مراجع در تلگرام خود نوشت:ای کاش همه مسئولان در مورد اهمیت و نقش سلامت در جامعه درکی مانند آیات عظام تقلید داشتند.

خوشحالی وزیر بهداشت از اشراف مراجع بر حوزه سلامت

دکتر هاشمی، وزیر بهداشت، پس از بازگشت از سفر قم و دیدار با مراجع در تلگرام خود نوشت:ای کاش همه مسئولان در مورد اهمیت و نقش سلامت در جامعه درکی مانند آیات عظام تقلید داشتند.
خوشحالی وزیر بهداشت از اشراف مراجع بر حوزه سلامت

لایسنس نود 32 ورژن 7

اسکای نیوز