واکنش کاربران فضای مجازی به نحوه بازدید رئیس جمهور از مپنا + عکس

واکنش کاربران فضای مجازی به نحوه بازدید رئیس جمهور از مپنا + عکس
به نقل از مشرق نوع بازدید رئیس جمهور از گروه صنعتی مپنا در روز کارگر مورد انتقاد کاربران شبکه های اجتماعی از جمله تلگرام قرار گرفت. کاربران اجتماعی با انتشار عکس هایی از حجت الاسلام حسن روحانی که با خودرو و تیم حفاظت ویژه وارد محوطه سالن کار کارگران شده و بدون پیاده شدن از خودرو و از راه دور با کارگران دیدار می کند، این انتقاد را مطرح کردند که چرا رئیس جمهور از خودرو شخصی اش پیاده نشده و به صحبت و درد و دل کارگران از نزدیک گوش نداده است؟

این کاربران مطرح می کنند حداقل رئیس جمهور بایستی در داخل …

واکنش کاربران فضای مجازی به نحوه بازدید رئیس جمهور از مپنا + عکس

به نقل از مشرق نوع بازدید رئیس جمهور از گروه صنعتی مپنا در روز کارگر مورد انتقاد کاربران شبکه های اجتماعی از جمله تلگرام قرار گرفت. کاربران اجتماعی با انتشار عکس هایی از حجت الاسلام حسن روحانی که با خودرو و تیم حفاظت ویژه وارد محوطه سالن کار کارگران شده و بدون پیاده شدن از خودرو و از راه دور با کارگران دیدار می کند، این انتقاد را مطرح کردند که چرا رئیس جمهور از خودرو شخصی اش پیاده نشده و به صحبت و درد و دل کارگران از نزدیک گوش نداده است؟

این کاربران مطرح می کنند حداقل رئیس جمهور بایستی در داخل …
واکنش کاربران فضای مجازی به نحوه بازدید رئیس جمهور از مپنا + عکس

نود32 آپدیت ورژن 8

تکنولوژی جدید