واکنش مدیر تلگرام به ادعای انتقال سرورهایش به ایران / عکس

واکنش مدیر تلگرام به ادعای انتقال سرورهایش به ایران / عکس
پاول دوروف با ابراز تعجب از اخبار منتشرشده در ایران اعلام کرد نه شرکت افرانت را می شناسد و نه درباره خبر انتقال سرور به ایران چیزی می داند!

واکنش مدیر تلگرام به ادعای انتقال سرورهایش به ایران / عکس

پاول دوروف با ابراز تعجب از اخبار منتشرشده در ایران اعلام کرد نه شرکت افرانت را می شناسد و نه درباره خبر انتقال سرور به ایران چیزی می داند!
واکنش مدیر تلگرام به ادعای انتقال سرورهایش به ایران / عکس

مرجع توریسم