درباره کاهش واردات کالاهای واسطه ای

تین نیوز | محسن جلال پور، رییس اتاق بازرگانی ایران در شبکه تلگرام خود نوشت: در پایان تابستان، روند واردات کالاهای واسطه ای کاهش داشته. انعکاس این روند در رشد اقتصادی امسال مهم است.
در گزارشی که به تازگی درباره وضعیت تجارت کشور در ۶ماه نخست سال ۱۳۹۴می خواندم، نکته ای دیدم که مرا به فکر فرو برد. این گزارش از سوی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تهیه شده و هفته نامه تجارت فردا آن را منتشر کرده است. در گزارش اشاره شده که «در فصل اول سال ۱۳۹۴ بیشتر صنایع در حال تعدیل تولید به دلیل افزایش …

اس ام اس

شهرداری