از کانت تا هگل

از کانت تا هگل
جواد طباطبایی آرای فیلسوفان غربی از کانت تا هگل را تحلیل خواهد کرد.
به گزارش باشگاه اندیشه، به نقل از مدرسه مطالعات فرهنگی بهاران، دوره جدید درس گفتارهای سید جواد طباطبایی با عنوان «از کانت تا هگل» برگزار خواهد شد.
طباطبایی روزهای چهارشنبه از ساعت 17 تا 19 مباحث این درس گفتار را مطرح خواهد کرد.
علاقه مندان برای شرکت در درس گفتار «از کانت تا هگل» یا کسب اطلاعات بیشتر درباره آن با شماره های 88892228 ـ 021 و 88944906 ـ 021 تماس گیرند.
با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما …

از کانت تا هگل

جواد طباطبایی آرای فیلسوفان غربی از کانت تا هگل را تحلیل خواهد کرد.
به گزارش باشگاه اندیشه، به نقل از مدرسه مطالعات فرهنگی بهاران، دوره جدید درس گفتارهای سید جواد طباطبایی با عنوان «از کانت تا هگل» برگزار خواهد شد.
طباطبایی روزهای چهارشنبه از ساعت 17 تا 19 مباحث این درس گفتار را مطرح خواهد کرد.
علاقه مندان برای شرکت در درس گفتار «از کانت تا هگل» یا کسب اطلاعات بیشتر درباره آن با شماره های 88892228 ـ 021 و 88944906 ـ 021 تماس گیرند.
با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما …
از کانت تا هگل

اخبار دنیای دیجیتال