هک تلگرام و واتس اپ از این روش همچنان امکان پذیر است!

هک تلگرام و واتس اپ از این روش همچنان امکان پذیر است!
در دورانی که استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی روزبه روز افزایش پیدا می کند، نقص حریم خصوصی افراد و امکان دسترسی به اطلاعات شخصی آن ها تقریباً یک فاجعه محسوب می شود. در همین راستا گروهی از هکرهای کلاه سفید به تازگی ویدئویی منتشر کرده اند که طی آن به راحتی و با بهره گیری از نقصی در شبکه SS7، اکانت پیام رسان هایی همچون تلگرام و واتس اپ را میتوان هک کرد.

هک تلگرام و واتس اپ از این روش همچنان امکان پذیر است!

در دورانی که استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی روزبه روز افزایش پیدا می کند، نقص حریم خصوصی افراد و امکان دسترسی به اطلاعات شخصی آن ها تقریباً یک فاجعه محسوب می شود. در همین راستا گروهی از هکرهای کلاه سفید به تازگی ویدئویی منتشر کرده اند که طی آن به راحتی و با بهره گیری از نقصی در شبکه SS7، اکانت پیام رسان هایی همچون تلگرام و واتس اپ را میتوان هک کرد.
هک تلگرام و واتس اپ از این روش همچنان امکان پذیر است!

مرکز فیلم