هک شدن تلگرام را جدی بگیرید

ورود به عصر ارتباطات در حالی اتفاق افتاده است که شهروندان بیشتر کشورهای جهان به دلیل عدم آموزش کافی، به ابعاد مختلف استفاده از تکنولوژی های نوین ارتباطی آگاه نیستند و همچنین به خطرات و سوء استفاده های احتمالی از این دستگاه ها علم ندارند. طبق آمار منتشر شده از سوی وزارت ارتباطات در دو سال گذشته تعداد گوشی های هوشمند فعال در کشور از 2 میلیون به 40 میلیون افزایش یافته است.

آلرژی و تغذیه