هکرهای داعش «فهرست مرگ» مقامات امریکایی را منتشر کردند

هکرهای داعش «فهرست مرگ» مقامات امریکایی را منتشر کردند
گروهی از هکرهای داعش تحت عنوان «خلافت سایبری امریکا» فهرستی از افرادی را منتشر کردند که باید هدف حمله قرار گرفته و کشته شوند، این فهرست شامل ده ها تن از مقامات امریکایی است.
به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه دیلی میل، بیانیه این گروه که در تلگرام منتشر شده، فهرست اسامی 43 تن از مقامات مرتبط با وزارت خارجه، اداره امنیت داخلی، وزارت دفاع، انرژی، بازرگانی و بهداشت و رفاه را در بر می گیرد که به نحوی تهدید به مرگ شده اند. در میان این اسامی مقاماتی هم هستند که خارج از واشنگتن فعالیت می کنند. این هکرها ادعا …

هکرهای داعش «فهرست مرگ» مقامات امریکایی را منتشر کردند

گروهی از هکرهای داعش تحت عنوان «خلافت سایبری امریکا» فهرستی از افرادی را منتشر کردند که باید هدف حمله قرار گرفته و کشته شوند، این فهرست شامل ده ها تن از مقامات امریکایی است.
به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه دیلی میل، بیانیه این گروه که در تلگرام منتشر شده، فهرست اسامی 43 تن از مقامات مرتبط با وزارت خارجه، اداره امنیت داخلی، وزارت دفاع، انرژی، بازرگانی و بهداشت و رفاه را در بر می گیرد که به نحوی تهدید به مرگ شده اند. در میان این اسامی مقاماتی هم هستند که خارج از واشنگتن فعالیت می کنند. این هکرها ادعا …
هکرهای داعش «فهرست مرگ» مقامات امریکایی را منتشر کردند

اپدیت نود32

اس ام اس جدید