از ربودن هواپیمای مصری تا بازداشت هواپیماربا در کانال تلگرام همشهری آنلاین

از ربودن هواپیمای مصری تا بازداشت هواپیماربا در کانال تلگرام همشهری آنلاین
– همشهری آنلاین: کانال تلگرامی همشهری آنلاین، گزارش لحظه به لحظه ای از آغاز هواپیما ربایی در مصر تا احتمال تروریستی بودن آن و ماجرای ملاقات با همسر سابق هواپیماربا را منتشر کرده است.

از ربودن هواپیمای مصری تا بازداشت هواپیماربا در کانال تلگرام همشهری آنلاین

– همشهری آنلاین: کانال تلگرامی همشهری آنلاین، گزارش لحظه به لحظه ای از آغاز هواپیما ربایی در مصر تا احتمال تروریستی بودن آن و ماجرای ملاقات با همسر سابق هواپیماربا را منتشر کرده است.
از ربودن هواپیمای مصری تا بازداشت هواپیماربا در کانال تلگرام همشهری آنلاین

اسکای نیوز

اتوموبیل