سکه های سامانی در لهستان نشانه چیست؟

سکه های سامانی در لهستان نشانه چیست؟
محسن جلال پور رییس اتاق بازرگانی که همراه وزیر خارجه و فعالان بخش خصوصی ایران به لهستان سفر کرده است، در کانال تلگرام خود نوشت:
نشست عمومی اقتصاد ایران با حضور وزیر توسعه اقتصادی لهستان و وزیر امور خارجه کشورمان و دیگر مقامات دو کشور در ورشو برگزار شد. ابتدا رئیس اتاق لهستان خیرمقدم گفت و به تقدیر از روحیه ایرانیان پرداخت. آقای آرند ارسکی گفت: در طول تاریخ، هیچ چیز باعث درگیری میان دو کشور نشده و ما فراموش نمی کنیم که در جنگ جهانی دوم، ایرانی ها چقدر به هزاران اسیر و آواره لهستانی کمک کردند.
 پس از آ …

سکه های سامانی در لهستان نشانه چیست؟

محسن جلال پور رییس اتاق بازرگانی که همراه وزیر خارجه و فعالان بخش خصوصی ایران به لهستان سفر کرده است، در کانال تلگرام خود نوشت:
نشست عمومی اقتصاد ایران با حضور وزیر توسعه اقتصادی لهستان و وزیر امور خارجه کشورمان و دیگر مقامات دو کشور در ورشو برگزار شد. ابتدا رئیس اتاق لهستان خیرمقدم گفت و به تقدیر از روحیه ایرانیان پرداخت. آقای آرند ارسکی گفت: در طول تاریخ، هیچ چیز باعث درگیری میان دو کشور نشده و ما فراموش نمی کنیم که در جنگ جهانی دوم، ایرانی ها چقدر به هزاران اسیر و آواره لهستانی کمک کردند.
 پس از آ …
سکه های سامانی در لهستان نشانه چیست؟

دانلود سرا