ویژگی های جدید تلگرام در نسخه ۳٫۱۰

ویژگی های جدید تلگرام در نسخه ۳٫۱۰
این بار هم شاهد اضافه شده قابلیتها و امکانات جدیدی در بروزرسانی نرم افزار پیام رسان محبوب ما ایرانیها یعنی تلگرام هستیم.از مهمتری این تغییرات میتوان به نمایش پیش نویس پیام های ارسال نشده در چت ها اشاره کرد.چت های ناقصی که شما در پیامی ناقص نوشته بودید به بالای لیست گروه ها و چت ها انتقال می یابد تا همیشه در جلوی چشم شما باشد.با قابلیت هماهنگ سازی بین همه دستگاه ها،میتوانید پیامی را در نسخه موبایل شروع کرده و ادامه را در کامپیوتر تایپ کنید.

Picture-in-Picture نام قابلیت جدیدی است که البته فعلا …

ویژگی های جدید تلگرام در نسخه ۳٫۱۰

این بار هم شاهد اضافه شده قابلیتها و امکانات جدیدی در بروزرسانی نرم افزار پیام رسان محبوب ما ایرانیها یعنی تلگرام هستیم.از مهمتری این تغییرات میتوان به نمایش پیش نویس پیام های ارسال نشده در چت ها اشاره کرد.چت های ناقصی که شما در پیامی ناقص نوشته بودید به بالای لیست گروه ها و چت ها انتقال می یابد تا همیشه در جلوی چشم شما باشد.با قابلیت هماهنگ سازی بین همه دستگاه ها،میتوانید پیامی را در نسخه موبایل شروع کرده و ادامه را در کامپیوتر تایپ کنید.

Picture-in-Picture نام قابلیت جدیدی است که البته فعلا …
ویژگی های جدید تلگرام در نسخه ۳٫۱۰

فیلم سریال آهنگ