به پیام های تبلیغاتی در تلگرام دیگر اجازه مزاحمت ندهید

به پیام های تبلیغاتی در تلگرام دیگر اجازه مزاحمت ندهید
شاید برای بسیاری از شما اتفاق افتاده باشد که بدون اطلاع و بدون اجازه به گروهی اضافه شوید که فقط و فقط تبلیغات است.در این اموزش با بروزرسانی همراه باشید تا شما را از شر این تبلیغات مزاحم خلاص کنیم.
پیام رسان محبوب تلگرام برای کاربران خود راه حلی برای این مشکل در نظر گرفته است.در اپدیت جدید این اپ میتوانید مشخص کنید که توسط مخاطبان خود به گروهی اضافه شوید یا هر شخص دیگری.این پیام های تبلیغاتی در sms خیلی از افراد را ناخوشنود میکرد که حال به تلگرام نیز وارد شده است.
در بروزرسانی تلگرام (نسخه ی 3.5.0) …

به پیام های تبلیغاتی در تلگرام دیگر اجازه مزاحمت ندهید

شاید برای بسیاری از شما اتفاق افتاده باشد که بدون اطلاع و بدون اجازه به گروهی اضافه شوید که فقط و فقط تبلیغات است.در این اموزش با بروزرسانی همراه باشید تا شما را از شر این تبلیغات مزاحم خلاص کنیم.
پیام رسان محبوب تلگرام برای کاربران خود راه حلی برای این مشکل در نظر گرفته است.در اپدیت جدید این اپ میتوانید مشخص کنید که توسط مخاطبان خود به گروهی اضافه شوید یا هر شخص دیگری.این پیام های تبلیغاتی در sms خیلی از افراد را ناخوشنود میکرد که حال به تلگرام نیز وارد شده است.
در بروزرسانی تلگرام (نسخه ی 3.5.0) …
به پیام های تبلیغاتی در تلگرام دیگر اجازه مزاحمت ندهید

بازی آزاد

ترانه