فریب شبکه های سودجو و فرصت طلب را نخورید!

فریب شبکه های سودجو و فرصت طلب را نخورید!
فرهنگیان نیوز – تدبیر https://telegram.me/edufarhangian :
رسول پاپایی معاون اطلاع رسانی وزارت آموزش وپرورش گفت: با توجه به فراگیر شدن شبکه اجتماعی و حضور پررنگ دانش آموزان و اولیا در این شبکه ها به ویژه در کانال های تلگرام، عده ای شیاد و فرصت طلب برگزاری امتحانات را فرصتی مناسب دیده اند که تحت عناوینی مانند فروش سئوالات نهایی با مبالغ زیاد دست به سودجویی و سوءاستفاده از امتحانات بزنند. وی افزود: از آنجا که سئوالات امتحانات نهایی سراسری از ضریب امنیت بالایی برخوردار هستند کسانی که به هشدارهای مرکز …

فریب شبکه های سودجو و فرصت طلب را نخورید!

فرهنگیان نیوز – تدبیر https://telegram.me/edufarhangian :
رسول پاپایی معاون اطلاع رسانی وزارت آموزش وپرورش گفت: با توجه به فراگیر شدن شبکه اجتماعی و حضور پررنگ دانش آموزان و اولیا در این شبکه ها به ویژه در کانال های تلگرام، عده ای شیاد و فرصت طلب برگزاری امتحانات را فرصتی مناسب دیده اند که تحت عناوینی مانند فروش سئوالات نهایی با مبالغ زیاد دست به سودجویی و سوءاستفاده از امتحانات بزنند. وی افزود: از آنجا که سئوالات امتحانات نهایی سراسری از ضریب امنیت بالایی برخوردار هستند کسانی که به هشدارهای مرکز …
فریب شبکه های سودجو و فرصت طلب را نخورید!

پرس نیوز