۱۰ نکته درباره تفاوت ها و ویژگی های انتخابات جمعه

رای لیستی یا فهرستی از ویژگی های این دوره به حساب می آید. چنانچه با اعلام نتایج نهایی نیز مشخص شود رقابت اصلی بین فهرست ها بوده می توان گفت نوعی رفتار شبه حزبی نهادینه شده است.
عصر ایران؛ سروش بامداد – هرچند نتایج کامل انتخابات هفتم اسفند اعلام نشده تا بر پایه آن بتوان آرایش پارلمانی و مجلس خبرگان را ترسیم کرد اما درباره دلایل افزایش استقبال – به رغم رد صلاحیت ها- و شور و شوقی که در حوزه های انتخابیه درگرفت و مشخصات و مختصات این دوره می توان به این موارد اشاره کرد:
1 – تلگرام؛ چنان که پیش از این نی …

موسیقی روز

فانتزی