از نوشتن آدرس تلگرام تا استفاده از پس زمینه چفیه در پوسترها

دو روز نخست تبلیغات کاندیداهای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حالی به پایان رسید که مردم این شهر با انواع و اقسام تبلیغات ها و فعالیت های انتخاباتی مواجه شدند.
به قصد نوشتن گزارشی از روند تبلیغات کاندیداها در آغازین روزهای تبلیغات راهی خیابان های تبریز می شوم. روز قبل از آغاز تبلیغات کاندیداها، از مسئولین ستاد انتخابات شنیدم که تبلیغات کاندیداها فقط در فضاهای تعبیه شده شهری امکان پذیر خواهد بود و هرگونه تراکت و پوستر تبلیغاتی در سایر فضاها از سوی دست اندرکاران اجرایی انتخابات، جمع …

عکس

ابزار رسانه