فیلم نوستالژیک / سوپر گل علی دایی به عمان

فیلم نوستالژیک / سوپر گل علی دایی به عمان
ورزش جهان-آن روز یک روز خاص بود تیم ملی با محمد مایلی کهن به مصاف عمان رفت ٰآن روز اولین باری بود که در یک بازی ملی بین تماشاگران دودستگی افتاد وقتی ادموند اختر از زمین بیرون کشیده بود هیچ بازیکنی از استقلال در زمین نبود و برای همین به عابدزاده توهین کردند…همان روز علی دایی یک گل عالی زد که ویدئوی آن را می بینید در آستانه بازی فردای تیم ملی با عمان….

———————
در کانال تلگرام ورزش جهان منتظر شما هستیم به آدرس زیر سر بزنید
کانال ورزش جهان

فیلم نوستالژیک / سوپر گل علی دایی به عمان

ورزش جهان-آن روز یک روز خاص بود تیم ملی با محمد مایلی کهن به مصاف عمان رفت ٰآن روز اولین باری بود که در یک بازی ملی بین تماشاگران دودستگی افتاد وقتی ادموند اختر از زمین بیرون کشیده بود هیچ بازیکنی از استقلال در زمین نبود و برای همین به عابدزاده توهین کردند…همان روز علی دایی یک گل عالی زد که ویدئوی آن را می بینید در آستانه بازی فردای تیم ملی با عمان….

———————
در کانال تلگرام ورزش جهان منتظر شما هستیم به آدرس زیر سر بزنید
کانال ورزش جهان
فیلم نوستالژیک / سوپر گل علی دایی به عمان

عکس

استخدام ایران