حدود نظارت نهاد ناظر از دیدگاه قایم مقام بیمه مرکزی

حدود نظارت نهاد ناظر از دیدگاه قایم مقام بیمه مرکزی
بعضاً درباره حدود نظارت و یا دخالت نهاد ناظر در بازار بیمه اختلاف نظر هایی در میان دست اندرکاران صنعت بیمه مشاهده می شود.
به گزارش ریسک نیوز پرویز خسروشاهی ، قایم مقام بیمه مرکزی ، در کانال تلگرام خود طی نوشتاری کوتاه به مرزها و حدود نظارت نهاد ناظر اشاره کرده است.
وی در این خصوص عنوان می کند : بعضاً درباره حدود نظارت و یا دخالت نهاد ناظر در بازار بیمه اختلاف نظر هایی در میان دست اندرکاران صنعت بیمه مشاهده می شود.
همچنین بسیاری این ایده را مطرح می کنند که کار نهاد ناظر، نظارت بر بیمه ها است نه …

حدود نظارت نهاد ناظر از دیدگاه قایم مقام بیمه مرکزی

بعضاً درباره حدود نظارت و یا دخالت نهاد ناظر در بازار بیمه اختلاف نظر هایی در میان دست اندرکاران صنعت بیمه مشاهده می شود.
به گزارش ریسک نیوز پرویز خسروشاهی ، قایم مقام بیمه مرکزی ، در کانال تلگرام خود طی نوشتاری کوتاه به مرزها و حدود نظارت نهاد ناظر اشاره کرده است.
وی در این خصوص عنوان می کند : بعضاً درباره حدود نظارت و یا دخالت نهاد ناظر در بازار بیمه اختلاف نظر هایی در میان دست اندرکاران صنعت بیمه مشاهده می شود.
همچنین بسیاری این ایده را مطرح می کنند که کار نهاد ناظر، نظارت بر بیمه ها است نه …
حدود نظارت نهاد ناظر از دیدگاه قایم مقام بیمه مرکزی

آپدیت نود 32 دوشنبه

بازی