ده نمکی: نه تهران کوفه است نه مردم سایر شهرها کم شعور

شهیدخبر(شهیدنیوز): در رسوایی 2 گفتیم زلزله در راه است کسی باور نکرد حالا هم که در تهران پیش لرزه سیاسی را احساس کرده اند دارند توپ را می اندازند در زمین تلگرام و باور نمی کنند ظهور طبقه جدید با مختصات جدید و مطالبات جدید معلول تناقضات رفتاری در حکومت داری بوده و راست و یا فلان مداح با کوفه خواندن تهران و چپ و یا اقای مرعشی با توسعه نیافتگی و به تعبیری کم شعور خواندن شهرستانی ها و با فرمان شورش دادن در مواقع شکست باز به بیراهه می روند و دارند صورت مسله را پاک می کنند. ●● اگر بپذیریم اصلاح طبان در شبکه سازی م

مد روز

آخرین اخبار ورزشی