داستان نمودارهای جعلی از انتخابات 88 تا 94٭

بازار طراحی نمودار و جدول بعد از انتخابات داغ است. نمودارها از این جهت که اطلاعات و داده های مربوط به انتخابات را به زبان تصویر و رنگ به مخاطبان منتقل می کنند، فراوان مورد استقبال قرار گرفته اند. از طرفی، نرم افزارهای جدیدی که شبکه هایی مثل گوگل در دسترس عموم قرار داده است، طراحی و تهیه نمودار و دسته بندی آمارها را آسان کرده است.
بنابراین در رقابتی چشم نواز، اغلب سایت ها و کانال های تلگرام اطلاعات به دست آمده از ستاد انتخابات را بلافاصله با کمک نرم افزارهای موجود پردازش کرده و در قالب اشکال خوشرنگ …

خبر دانشجویی

موبایل دوستان