نقش روابط عمومی ها توسط مدیران باید جدی گرفته شد

نقش روابط عمومی ها توسط مدیران باید جدی گرفته شد
به گزارش برنا آذربایجان غربی، حسام شیرازه محبت مدیر روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی با اشاره به نقش مهم روابط عمومی ها گفت: اکنون نقش روابط عمومی در دوره ای که هجمه های زیادی علیه دولت وجود دارد بسیار مهم بوده و آنان خود را در مقابل این هجمه ها سیبل کرده اند و از دولت دفاع می کنند.
وی افزود: فضای مجازی و بخصوص نرم افزار تلگرام یکی از ارکان مهم انتخابات مجلس شورای اسلامی بود و اکنون نیز بیشترین هجمه ها علیه دولت در این فضا منتشر میشود.
مدیر روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی تصریح کرد: نقش روابط …

نقش روابط عمومی ها توسط مدیران باید جدی گرفته شد

به گزارش برنا آذربایجان غربی، حسام شیرازه محبت مدیر روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی با اشاره به نقش مهم روابط عمومی ها گفت: اکنون نقش روابط عمومی در دوره ای که هجمه های زیادی علیه دولت وجود دارد بسیار مهم بوده و آنان خود را در مقابل این هجمه ها سیبل کرده اند و از دولت دفاع می کنند.
وی افزود: فضای مجازی و بخصوص نرم افزار تلگرام یکی از ارکان مهم انتخابات مجلس شورای اسلامی بود و اکنون نیز بیشترین هجمه ها علیه دولت در این فضا منتشر میشود.
مدیر روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی تصریح کرد: نقش روابط …
نقش روابط عمومی ها توسط مدیران باید جدی گرفته شد

خرید بک لینک رنک 2

هنر