دانلود نسخه جدید تلگرام؛ امکان چت با خود و استیکرهای بیشتر

دانلود نسخه جدید تلگرام؛ امکان چت با خود و استیکرهای بیشتر
تلگرام نسخه ۳.۱۱ خود را با امکاناتی مشابه چت با خود و اطلاع از دوستانی که در یک گروه دارید قبل از عضویت، معرفی کرده است.
تلگرام بیش از ۲۰ میلیون کاربر در ایران دارد، پیام رسانی که به رغم نداشتن تماس تصویری و صوتی طرفداران بسیاری پیدا کرده است، در برروزرسانی های قبلی این پیام رسان ویژگی مهم و قابل توجهی به آن اضافه شده بود که از جمله آن می توان به ایجاد کانال و گروه های بزرگ اشاره کرد، این بار تلگرام به سراغ امکان چت با خود رفته است، ویژگی عجیب که امکان ارسال فایل توسط کاربر برای خود را فراهم کرده است، …

دانلود نسخه جدید تلگرام؛ امکان چت با خود و استیکرهای بیشتر

تلگرام نسخه ۳.۱۱ خود را با امکاناتی مشابه چت با خود و اطلاع از دوستانی که در یک گروه دارید قبل از عضویت، معرفی کرده است.
تلگرام بیش از ۲۰ میلیون کاربر در ایران دارد، پیام رسانی که به رغم نداشتن تماس تصویری و صوتی طرفداران بسیاری پیدا کرده است، در برروزرسانی های قبلی این پیام رسان ویژگی مهم و قابل توجهی به آن اضافه شده بود که از جمله آن می توان به ایجاد کانال و گروه های بزرگ اشاره کرد، این بار تلگرام به سراغ امکان چت با خود رفته است، ویژگی عجیب که امکان ارسال فایل توسط کاربر برای خود را فراهم کرده است، …
دانلود نسخه جدید تلگرام؛ امکان چت با خود و استیکرهای بیشتر

اتوبیوگرافی