اگر تلگرام نبود

اگر تلگرام نبود
شفقنا- هرگاه فناوری یا پدیده جدیدی در دسترس قرار می گیرد، نحوه استفاده و استقبال مردم از آن بستگی تمام دارد به نیازهای مردم و قدرت تأمین کنندگی این نیازها از سوی فناوری یا پدیده جدید. از آن جا که نیازهای مردم در جوامع گوناگون تا حدودی متفاوت است، یا میزان این نیازها در اندازه های گوناگونی تأمین می شود، در نتیجه بکارگیری فناوری نیز در این جوامع تا حدی با یکدیگر فرق می کند. یکی از مصادیق این ادعا را در دیدگاه های شهروندان ایرانی درباره شبکه های اجتماعی و نحوه استفاده از آنها می توان دید.
روزنامه شهروند …

اگر تلگرام نبود

شفقنا- هرگاه فناوری یا پدیده جدیدی در دسترس قرار می گیرد، نحوه استفاده و استقبال مردم از آن بستگی تمام دارد به نیازهای مردم و قدرت تأمین کنندگی این نیازها از سوی فناوری یا پدیده جدید. از آن جا که نیازهای مردم در جوامع گوناگون تا حدودی متفاوت است، یا میزان این نیازها در اندازه های گوناگونی تأمین می شود، در نتیجه بکارگیری فناوری نیز در این جوامع تا حدی با یکدیگر فرق می کند. یکی از مصادیق این ادعا را در دیدگاه های شهروندان ایرانی درباره شبکه های اجتماعی و نحوه استفاده از آنها می توان دید.
روزنامه شهروند …
اگر تلگرام نبود

خرید بک لینک رنک 1

تکنولوژی جدید

برجام نبود سرمایه گذاری هم نبود

برجام نبود سرمایه گذاری هم نبود
مدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه در مطلبی در کانال تلگرام خود در مورد گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، واکنش نشان داد. حمید بعیدی نژاد در مطلب خود با اشاره به اینکه با توافق هسته ای روند کند سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران معکوس شده است، گفت: «در سه ماهه بعد از اجرای برجام، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به حدود 5/3 میلیارد دلار رسیده است.» بعیدی نژاد با اشاره به گزارش آنکاد نوشت: «درخصوص کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 2015 که در رسانه ها انعکاس وسیعی داشت، بخشی از واقعیت در …

برجام نبود سرمایه گذاری هم نبود

مدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه در مطلبی در کانال تلگرام خود در مورد گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، واکنش نشان داد. حمید بعیدی نژاد در مطلب خود با اشاره به اینکه با توافق هسته ای روند کند سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران معکوس شده است، گفت: «در سه ماهه بعد از اجرای برجام، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به حدود 5/3 میلیارد دلار رسیده است.» بعیدی نژاد با اشاره به گزارش آنکاد نوشت: «درخصوص کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 2015 که در رسانه ها انعکاس وسیعی داشت، بخشی از واقعیت در …
برجام نبود سرمایه گذاری هم نبود

ganool review

خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا با سیاست کلان ایران هماهنگ نبود

خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا با سیاست کلان ایران هماهنگ نبود
بعیدی نژاد از دستبرد آمریکا به اموال ایران انتقاد کرد
مدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه در صفحه تلگرام خود به چند نکته در خصوص دستبرد جدید به اموال ایران در آمریکا اشاره کرده است.
به گزرش ایسنا، حمید بعیدی نژاد نوشت:
۱- اصولاً اقدام سرمایه گذاری توسط مسئولان وقت بانک مرکزی ایران که به خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا به عنوان یک کشور متخاصم انجامید با سیاست کلان ایران هماهنگ نبوده است، به ویژه که در همان زمان پرونده هایی در آمریکا علیه ایران مطرح بود و اصلاحیه قانون جدید مصونیت دولت ها در …

خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا با سیاست کلان ایران هماهنگ نبود

بعیدی نژاد از دستبرد آمریکا به اموال ایران انتقاد کرد
مدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه در صفحه تلگرام خود به چند نکته در خصوص دستبرد جدید به اموال ایران در آمریکا اشاره کرده است.
به گزرش ایسنا، حمید بعیدی نژاد نوشت:
۱- اصولاً اقدام سرمایه گذاری توسط مسئولان وقت بانک مرکزی ایران که به خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا به عنوان یک کشور متخاصم انجامید با سیاست کلان ایران هماهنگ نبوده است، به ویژه که در همان زمان پرونده هایی در آمریکا علیه ایران مطرح بود و اصلاحیه قانون جدید مصونیت دولت ها در …
خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا با سیاست کلان ایران هماهنگ نبود

لایسنس نود 32 ورژن 9

عکس