شرایط گذشته کشور را از یاد نبریم

شرایط گذشته کشور را از یاد نبریم
قانون – مدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه گفت: تا اجرای کامل اهداف برجام و حذف تمامی موانع بانکی و مالی از پای نخواهیم نشست .
به گزارش قانون به نقل ازایسنا، حمید بعیدی نژاد روز جمعه در کانال تلگرام خود نوشت :
1- انسان بطور کلی فراموش کار است و لذا یادآوری همواره مفید است، چنانکه آمده است: “انّ الذّکری تنفع المومنین” . ان شاءالله که یادمان نرفته است که هدف و مبنای اصلی مقاومت و تلاش ملت و دولت ما در دوازده سال گذشته در خصوص بحث هسته ای اجرای حق مسلم کشورمان در انجام غنی سازی با هدف تولی …

شرایط گذشته کشور را از یاد نبریم

قانون – مدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه گفت: تا اجرای کامل اهداف برجام و حذف تمامی موانع بانکی و مالی از پای نخواهیم نشست .
به گزارش قانون به نقل ازایسنا، حمید بعیدی نژاد روز جمعه در کانال تلگرام خود نوشت :
1- انسان بطور کلی فراموش کار است و لذا یادآوری همواره مفید است، چنانکه آمده است: “انّ الذّکری تنفع المومنین” . ان شاءالله که یادمان نرفته است که هدف و مبنای اصلی مقاومت و تلاش ملت و دولت ما در دوازده سال گذشته در خصوص بحث هسته ای اجرای حق مسلم کشورمان در انجام غنی سازی با هدف تولی …
شرایط گذشته کشور را از یاد نبریم