مهناز افشار: کانال تلگرامی ندارم/ با سوء استفاده گران برخورد می کنم!

مهناز افشار: کانال تلگرامی ندارم/ با سوء استفاده گران برخورد می کنم!
به گزارش کشاورزنیوز؛ مهناز افشار مدیریت کانال تلگرامی را رد کرد و از پیگیری موضوع سوء استفاده از طریق مراجع قانونی خبر داد. اخیرا شایعه هایی مبنی بر راه اندازی کانالی در تلگرام به گوش رسید که برخی ها مدعی شده بودند اداره این کانال توسط مهناز افشار و چند بازیگر دیگر صورت می گیرد مهناز افشار بازیگر کشورمان با انتشار پستی در صفحه توئیترش […]

مهناز افشار: کانال تلگرامی ندارم/ با سوء استفاده گران برخورد می کنم!

به گزارش کشاورزنیوز؛ مهناز افشار مدیریت کانال تلگرامی را رد کرد و از پیگیری موضوع سوء استفاده از طریق مراجع قانونی خبر داد. اخیرا شایعه هایی مبنی بر راه اندازی کانالی در تلگرام به گوش رسید که برخی ها مدعی شده بودند اداره این کانال توسط مهناز افشار و چند بازیگر دیگر صورت می گیرد مهناز افشار بازیگر کشورمان با انتشار پستی در صفحه توئیترش […]
مهناز افشار: کانال تلگرامی ندارم/ با سوء استفاده گران برخورد می کنم!

تکنولوژی جدید