بروزرسانی مهم تلگرام: از حالا می توانید پیام های ارسال شده را هم ویرایش کنید

بروزرسانی مهم تلگرام: از حالا می توانید پیام های ارسال شده را هم ویرایش کنید
بالاخره یکی از قابلیت هایی که بسیاری از طرفداران تلگرام انتظارش را می کشیدند به این اپلیکیشن پیام رسان آمد. با بروزرسانی اپلیکیشن به آخرین نسخه، از امروز می توانید با غلط های تایپی در تلگرام خداحافظی کنید؛ چرا که حالا امکانی فراهم شده تا بتوان کلیه پیام ها را پس از ارسال شدن ویرایش نمود. این موضوع در مورد تمام پیام های تلگرامی صدق می کند، چه پیام های گروهی و چه پیام هایی که در چت های دو نفره رد و بدل می کنید.

برای ویرایش هر پیام کافیست انگشت تان را مدتی روی آن نگه داشته و سپس گزینه Edit را بفشارید …

بروزرسانی مهم تلگرام: از حالا می توانید پیام های ارسال شده را هم ویرایش کنید

بالاخره یکی از قابلیت هایی که بسیاری از طرفداران تلگرام انتظارش را می کشیدند به این اپلیکیشن پیام رسان آمد. با بروزرسانی اپلیکیشن به آخرین نسخه، از امروز می توانید با غلط های تایپی در تلگرام خداحافظی کنید؛ چرا که حالا امکانی فراهم شده تا بتوان کلیه پیام ها را پس از ارسال شدن ویرایش نمود. این موضوع در مورد تمام پیام های تلگرامی صدق می کند، چه پیام های گروهی و چه پیام هایی که در چت های دو نفره رد و بدل می کنید.

برای ویرایش هر پیام کافیست انگشت تان را مدتی روی آن نگه داشته و سپس گزینه Edit را بفشارید …
بروزرسانی مهم تلگرام: از حالا می توانید پیام های ارسال شده را هم ویرایش کنید

بک لینک رنک 6

فیلم سریال آهنگ