فایل صوتی منشوری برای بمب پرسپولیسی ها دردسرساز شد

فایل صوتی منشوری برای بمب پرسپولیسی ها دردسرساز شد
ظهر دیروز انتشار یک فایل صوتی 30 ثانیه ای از فردی که صدایش به شدت شبیه علیرضا بیرانوند بود و در این فایل صوتی حرف های رکیکی به مخاطب خود که به نظر می رسید یک خانم باشد، می زد، در میان رسانه های ورزشی هیاهوی عجیبی به پا کرد.
در این میان برخی سایت های خبری بدون این که نامی از بیرانوند بیاورند، مدعی شدند بازیکنی که صدایش پخش شده، قطعا محروم و منشوری می شود. برخی کانال های تلگرام ی صاحب صدا را بیرانوند معرفی کردند و البته هیچ یک قادر به انتشار فایل صوتی نبودند چون جای اغلب واژه ها باید بوق می گذاشتند.
خو …

فایل صوتی منشوری برای بمب پرسپولیسی ها دردسرساز شد

ظهر دیروز انتشار یک فایل صوتی 30 ثانیه ای از فردی که صدایش به شدت شبیه علیرضا بیرانوند بود و در این فایل صوتی حرف های رکیکی به مخاطب خود که به نظر می رسید یک خانم باشد، می زد، در میان رسانه های ورزشی هیاهوی عجیبی به پا کرد.
در این میان برخی سایت های خبری بدون این که نامی از بیرانوند بیاورند، مدعی شدند بازیکنی که صدایش پخش شده، قطعا محروم و منشوری می شود. برخی کانال های تلگرام ی صاحب صدا را بیرانوند معرفی کردند و البته هیچ یک قادر به انتشار فایل صوتی نبودند چون جای اغلب واژه ها باید بوق می گذاشتند.
خو …
فایل صوتی منشوری برای بمب پرسپولیسی ها دردسرساز شد

فروش بک لینک

خبرگزاری اصفحان