تلاوت «محمود منشاوی» در دهه 70 میلادی

تلاوت «محمود منشاوی» در دهه 70 میلادی
به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) ، تلاوتی از محمود صدیق منشاوی که در خیام سرادق عابدین، در سال 1979 اجرا شده، ارائه شده است.

این تلاوت در کانال تلگرام الحنجرة الباکیة منتشر شده است.

دریافت

تلاوت «محمود منشاوی» در دهه 70 میلادی

به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) ، تلاوتی از محمود صدیق منشاوی که در خیام سرادق عابدین، در سال 1979 اجرا شده، ارائه شده است.

این تلاوت در کانال تلگرام الحنجرة الباکیة منتشر شده است.

دریافت
تلاوت «محمود منشاوی» در دهه 70 میلادی

اتومبیل