مزیت «بیسفون» قطعاً سرعت آن است/ ناآگاهی ما باعث رشد «تلگرام» در کشور شد

مدیرعامل بیسفون گفت: ناآگاهی ما باعث شد به تلگرام فضا برای رشد بدهیم، حالا بادکنکی را باد کرده ایم و خودمان هم می ترسیم به آن سوزن بزنیم چون صدایش ممکن است اذیتمان کند.

world press news

صبحانه