مذاکره با مدیران کانال های تلگرامی در زمینه ازدواج

مذاکره با مدیران کانال های تلگرامی در زمینه ازدواج
مدتی است که بعضی از موسسات همسریابی اقدام به تشکیل کانال در شبکه خبررسان تلگرام کرده اند و این موضوع چالش ها و حساسیت هایی را به وجود آورد. ناصر صبحی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد که این کانال ها و موسسات مجوزی از وزارت ورزش و جوانان ندارند و مجوز فعالیت شان را از وزارت کشور و ارگان های دیگر گرفته اند. صبحی به «اعتماد» گفت : «رسیدگی به کانال های تلگرام به دلیل امنیتی بودن، به عهده دستگاه های نظارتی است، اما از آنجا که موضوع فعالیت بعضی از سایت ها به حوزه …

مذاکره با مدیران کانال های تلگرامی در زمینه ازدواج

مدتی است که بعضی از موسسات همسریابی اقدام به تشکیل کانال در شبکه خبررسان تلگرام کرده اند و این موضوع چالش ها و حساسیت هایی را به وجود آورد. ناصر صبحی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد که این کانال ها و موسسات مجوزی از وزارت ورزش و جوانان ندارند و مجوز فعالیت شان را از وزارت کشور و ارگان های دیگر گرفته اند. صبحی به «اعتماد» گفت : «رسیدگی به کانال های تلگرام به دلیل امنیتی بودن، به عهده دستگاه های نظارتی است، اما از آنجا که موضوع فعالیت بعضی از سایت ها به حوزه …
مذاکره با مدیران کانال های تلگرامی در زمینه ازدواج

اپدیت نود32

سپهر نیوز