«محکوم قانون» به دانشگاه شهید بهشتی می رود

«محکوم قانون» به دانشگاه شهید بهشتی می رود
فیلم «محکوم قانون» در دانشگاه شهید بهشتی نمایش داده می شود.
به گزارش باشگاه اندیشه، انجمن علمی دانشگاه شهید بهشتی نشست نقد و بررسی فیلم «محکومِ قانون» (Down by Law) اثر جیم جارموش را برگزار می کند.
در این نشست، فیلموسوف های این دانشگاه، پس از پخش فیلم، به نقد و بررسی آن خواهند پرداخت.
علاقه مندان به حضور در این نشست، دوشنبه 28 تیر 1395، از ساعت 15 تا 18 به اتاق 214 دانشکده علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی مراجعه کنند.
با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.

«محکوم قانون» به دانشگاه شهید بهشتی می رود

فیلم «محکوم قانون» در دانشگاه شهید بهشتی نمایش داده می شود.
به گزارش باشگاه اندیشه، انجمن علمی دانشگاه شهید بهشتی نشست نقد و بررسی فیلم «محکومِ قانون» (Down by Law) اثر جیم جارموش را برگزار می کند.
در این نشست، فیلموسوف های این دانشگاه، پس از پخش فیلم، به نقد و بررسی آن خواهند پرداخت.
علاقه مندان به حضور در این نشست، دوشنبه 28 تیر 1395، از ساعت 15 تا 18 به اتاق 214 دانشکده علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی مراجعه کنند.
با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.
«محکوم قانون» به دانشگاه شهید بهشتی می رود

فیلم سریال آهنگ