«مجوز» برای فضای مجازی کارکرد ندارد

«مجوز» برای فضای مجازی کارکرد ندارد
سعیده علیپور
دبیر شورای عالی فضای مجازی گفته است: «کسانی که در شبکه های اجتماعی فعالیت رسانه ای دارند باید خود را برای اخذ مجوز از این شورا آماده کنند.» ابوالحسن فیروزآبادی درحالی به این موضوع اشاره کرده که گفته می شود، درحال حاضر 22 میلیون نفر در کشور عضو تلگرام هستند و براساس آماری که از سوی همین شورا اعلام شده است، ۱۵ میلیون نفر از کاربران این پیام رسان رایگان، در آن فعال هستند؛ 15 میلیون نفری که به اعتقاد کارشناسان، در تکنولوژی روز ارتباطات در دنیا، هرکدام خود رسانه ای محسوب می شوند. دبیر شورای …

«مجوز» برای فضای مجازی کارکرد ندارد

سعیده علیپور
دبیر شورای عالی فضای مجازی گفته است: «کسانی که در شبکه های اجتماعی فعالیت رسانه ای دارند باید خود را برای اخذ مجوز از این شورا آماده کنند.» ابوالحسن فیروزآبادی درحالی به این موضوع اشاره کرده که گفته می شود، درحال حاضر 22 میلیون نفر در کشور عضو تلگرام هستند و براساس آماری که از سوی همین شورا اعلام شده است، ۱۵ میلیون نفر از کاربران این پیام رسان رایگان، در آن فعال هستند؛ 15 میلیون نفری که به اعتقاد کارشناسان، در تکنولوژی روز ارتباطات در دنیا، هرکدام خود رسانه ای محسوب می شوند. دبیر شورای …
«مجوز» برای فضای مجازی کارکرد ندارد

مجله اتومبیل